top of page

Yoga Forløb med 6 weekender 

September 2024  - Maj 2025  

Savner du at give tid og ro til at kigge dybere ind i dig selv og få adgang til dine indre livskræfter

At få din praksis ind under huden, så den ånder fra et naturligt sted?

Vi har designet dette forløb til dig som vil integrere og dedikere klassisk Yoga og Meditation i din hverdag og få en kontinuerlig personlig støtte og vejledning i et fællesskab henover 6 weekender.

På dette forløb kommer du vidt omkring yogaens mange indsigter og redskaber, og du vil  trin for trin blive inspireret og understøttet til at praktisere dybdegående yoga og meditation i din hverdag. Et solidt fundament som styrker din glæde og personlige retning i livet og giver dig mere mod til at udtrykke dig til gavn for andre.

Du vil opleve at være i et fællesskab med andre som ønsker at fordybe sig og hvor energien og synergien bliver stærkere for hver gang vi mødes.

Alle, som har lyst og mod på det kan som udgangspunkt deltage. 

Dome bygning på Møn
IMG_5130.HEIC

Indhold

At have en retning og en naturlig opbygning i en lærerproces kan være utroligt gavnligt.  Det er nemmere at finde sin egen vej og praksis, når man har fordybet sig i flere forskellige metoder, som bliver præsenteret i en sammenhæng, med en rød tråd igennem.

Undervisningen og forløbet bliver bygget op således at vi skaber et solidt fundament i det fysiske, bl.a. med vejledning i kost, urter, rensningsmetoder og den fysiske Hatha yoga. En afspændt krop i ro og balance skaber et stille sind og med det udgangspunkt kan vi gå dybere ind i meditative tilstande, studier i skrifterne, satsang, refleksion, chanting mv.

 

Hatha Yogaen som du bliver undervist i, har sit udgangspunkt i den klassiske yoga som vi bl.a. har lært igennem en 4 årig fuldtidsuddannelse på Skandinavisk Yoga og Meditationsskole. Et godt og solidt fundament at stå i. 

I over 25 år har vi undervist i disse metoder som renser og styrker krop og sind og forbereder dig på at kunne være naturligt koncentreret og inspireret. Dette inkluderer bl.a. Asanas (de fysiske øvelser), Pranayama (åndedrætsøvelser), Shatkarmas (rensningsøvelser), Mudras og Bandhas (holdinger og låse) og dybde afspændingen Yoga Nidra. Du lærer nogle meget smukke og yderst effektive meditationsteknikker, som vi fordyber os i under hele forløbet. 

Der vil også være inspiration og læring fra Ayurveda, Taoistiske øvelser, den nyeste viden omkring kost/urter som medicin og andre metoder som understøtter en sund krop og et afbalanceret sind.

De filosofiske aspekter af dette forløb tager sit afsæt i den visdom, som er overleveret igennem tiderne og formidlet i mange smukke skrifter og traditioner. 

Vi studerer og reflekterer over vers fra skrifter som f,eks. Patanjali´s Yoga Sutra, Bhagavad Gita, Vedaerne, Hatha Yoga Pradipika mv. 

Under hele forløbet er der Bhajans og Kirtan. En spirituel musiktradition fra Indien, hvor vi gentager mantras, typisk med en forholdsvis simpel melodi og med masser af plads til improvisation og variation, både i rytme, dynamik og melodi.

Det skaber en smuk samhøringhed og vækker ubetinget kærlighed.

yoga-retreat-spanien.jpg
IMG_5165.HEIC
mennesker.png
F3652E72-E28D-4086-B060-E3FA32D7434E.heic

Fællesskab og Seva

På kurserne vil du som kursist også hjælpe lidt til med praktiske opgaver som madlavning, rengøring mv.  I praksis er det 20 min. om fredagen og 40 - 60 min lørdag og søndag. Det giver et super godt fællesskab og er en naturlig del af undervisningen i "karma yoga". Det giver en følelse af at høre hjemme og bare kunne glide ind i stemningen og energien. Det plejer at fungere super fint.

56EFDEF2-6A22-4BBA-8299-935EE5C817C5_1_201_a_edited_edited.jpg

Underviserne

Camilla og Kåre Netterstrøm leder til dagligt Anahata Yoga Center og er hovedundervisere på dette forløb.

De har over 25 års erfaring med yogaundervisning og afholdelse af dybdegående yogaretreats og er kendt for deres levende, inspirerende og musikalske videreformidling af yogatraditionen.

Program for forløb.

Weekenderne er bygget op således at du fortsætter og fordyber det du allerede har lært og hver weekend har et tema, som definerer nogle af de nye ting i programmet. Så der bliver en fin balance imellem repetition og indlæring af nye ting.

Mellem weekenderne er du altid velkommen som hjælper og kan deltage i praksis på centeret eller i københavn. Du vil også modtage mails med inspiration og forberedelse til næste weekend.

På alle weekenderne er der en rytme med morgen yoga og meditation, dybdeafspænding før frokost og eftermiddags meditation.

Herudover forskellige temaer på de enkelte weekender formiddag, eftermiddag og aften som beskrevet herunder:

Renselses metoder, (Shatkarma), Ayurvediske kost principper, Spændings frigørende øvelser,  (Pawanmuktasana) Yama - Niyama.

30 August - 1 September 2024.

En weekend med fokus på yogaens renselses metoder, kost, urter og livstil der understøtter en dyb praksis mv. med udgangspunkt i den Ayurvediske og yogiske tradition.

Shatkarmas

Vi studerer og praktiserer Shatkarmas, som betyder " seks handlinger", der renser 6 forskellige dele af kroppen. Shatkarmaerne blev først beskrevet i Hatha Yoga Pradipika, en af de vigtigste overlevende tekster om Haṭha Yoga.  

Vi kommer til at praktisere:

-  Danta Dhauti herunder f.eks. Neti - Næseskylning og Jihva Mula - tungerensning. 

-  Basti  - Colon hydro terapi og/eller den lille tarmskylning (Shankaprakshalana)

- Agnisar og Nauli - Renselse af indre organer og mave, via øvelser.

- Kapalbhati -  Rensning af luftveje og frontalhjernen. 

- Trataka - Rensning af øjne og sind ved at fokuserer uden at blinke med øjenene. Vi praktiserer det som lys meditation. 

Oplæg om Ayurvedisk mad og Yoga Sutra

Du lærer om Ayurvediske kostprincipper og får inspiration til super enkelt og velsmagende mad som er let at fordøje.

Du får en Ayurvedisk bog om mad med grundlæggende info og masser af opskrifter. 

Desuden bliver der er oplæg om Yoga Sutra og en introduktion til Yama og Niyama, som er de to første dele af Patanjali´s ashtanga yoga (8 dele af yogaen)

Pawanmuktasana og yin yoga.

Den fysiske yoga bliver hovedsageligt med udgangspunkt i øvelser som virker spændingsfrigørende og beroligende. 

Denne weekend vil skabe et godt fundament til en dybere yogapraksis. 

 

Læs mere om renselsesmetoder her:

Hatha Yoga - Asana og Solhilsen (Surya Namaskara)

11 - 13 Oktober 2024

Yoga betyder forening, forbundethed eller enhed. Ha og Tha oversættes til sol og måne. De repræsenterer modsætningerne i os: yin/yang, kold/varm, svag/stærk, feminin/maskulin m.v.  I Hatha Yogaen søger vi en balancen mellem sol og måne energien i kroppen og sindet. Balancen mellem det indadvente og udadvente i livet. 

I denne weekend er fokus på opbygning af hatha yoga program til egen praksis.  Hvad betyder det egentlig at udføre en Asana? Der arbejdes både praktisk og teoretisk omkring alignment, effekter, bhavan (følelse) og dybere betydning og at finde balance mellem det fysiske/aktive og det passive. 

Vi fordyber vi os i en klassisk Solhilsen og med udgangspunkt i disse 12 asanas går vi dybere med åndedrættet, visualisering, chakraerne, beja mantras og de smukkeste 12 mantras som knytter sig til Solhilsen. 

Yoga Sutra introduceres med sine korte, præcise vers om Yoga vejen. Det er virkelig brugbart helt ind i materien og på filosofisk vis.

Pranayama, Mudra, Bandha og tratak.

22 - 24 November 2024 

Vi undersøger åndedrætsøvelser (Pranayama) , Mudra / Bandha (holdinnger og låse), samt tratak (lys- meditation.). Udover indlæring af de praktiske øvelser er der teoretiske oplæg omkring Pranayama, energikroppen (de 5 Koshaer)

og Hatha yogaen generelt. 

Yogaens åndedrætsteknikker gør os bevidste om vor energi og vi behersker den. Det er meningen med ordet Pranayama, og formålet med disse metoder.

Viden omkring hvordan de forskellige åndedrætsøvelser virker er vigtig. Hvilken effekt ønsker du for krop, sind og sjæl når du begynder at styre og bevidst påvirke åndedrættet. Tingene skal forblive i balance. Derfor er det vigtigt at lære disse øvelser af nogle som har stor erfaring og indsigt i virkningerne.

Chanting, Satsang og Sanata Dharma (den universelle vej)

17 - 19 Januar 2025

Vi går i dybden med indlæring af mantras (lyd stavelser / kraft ord som bærer særlig vibrationer) og chanter ( hymmer/messer) og reflekterer over tekster og vers fra f.eks. Bhagavad Gita og Yoga Sutra, Vi holder satsang ( foredrag) om Sanata Dharma (den evige vej, som er en overordnet filosofi som er beskrevet i flere tusind skrifter) og ser video-satsang med forskellige spirituelle lærere. Altsammen giver det dig et perspektiv og en grundforståelse for Sanata Dharma, som du kan bruge i din praksis og hverdag som du vil.  

Stilhed, Meditation og egen praksis

14 - 16 Marts 2025

Hele weekenden i stilhed med fokus på dybe meditationer, stille gåturer i naturen, selvanalyse mv. Der findes en dyb indre stilhed, som er uberørt af verdens støj og larm, som er uafhængig af hvordan vi lige har det og hvilke tanker som går gennem sindet.

En stilhed som bygger på en indre accept af den du egentlig er og det som sker i dit liv.

Simpel let kost og mulighed for at faste. (hvis det passer ind i dit liv).

Egen Hatha Yoga Praksis med hjælp og inspiration. 

Vi meditere og chanter sammen.

Bhakti yoga: Kirtan, Lydhealing og Dans. 

16 - 18 Maj 2025 

Bhakti Yoga weekend med kirtan, chanting, lyd healing, dans og ritualer.

Musikken, sangen og dansen kan være en direkte bro til den spirituelle dimension i livet. Det er sjælens naturlige sprog, hvor vi kan udtrykke vores kærlighed og længsler. 

Vi glæder os til en fornøjelig og glædesfyldt tid sammen. Kærlighedens sprog er legende, kreativ og fri. Hver person har sit eget unikke udtryk. Processen foregår i trygge rammer.

Læs mere om Kirtan og Chanting her

Et typisk program for en weekend, med mange variationer

Fredag

Ankomst kl. 15.00 - 18.00
Yoga og Meditation kl. 18.00 - 19.00

.
Aftensmad kl 19.00 - 20.00


Fordybelse i Tema kl. 20.00 – 21.00
Kirtan (Mantra sang), Chants og/eller Meditation kl. 21.00 - 21.30

Lørdag

Yoga og Meditation kl 7.00 - 9.00

Morgenmad kl 9.00 - 10.00

Fordybelse i Tema kl  11.00 - 12.00

Dybdeafspænding Yoga Nidra 12.00 - 13.00
Frokost kl 13.00 - 14.00

Sauna ved stranden kl. 14.00 - 16.00 (Frivilligt)

Fordybelse i Tema både teoretisk og praksis kl. 16.30 - 18.00 
Yoga og Meditation kl 18.00 - 19.00

Aftensmad kl 19.00 - 20.00

Fordybelse i Tema, Kirtans, Meditation kl. 20.30 – 21.30

 

Søndag

Yoga og Meditation kl 7.00 - 9.00
Morgenmad kl 9.00 - 10.00

Afrunding, Afspænding og Meditation kl 11.00 - 13
.00

Frokost 13.00 - 14.00

Farvel og på gensyn​

I yoga traditionen bruger man også musikformer som vækker vores kærlige natur, virker helbredende på kroppen og beroligende på sindet. Vi synger ”simple” lydstavelser (mantras) som vækker specifikke dimensioner af vores natur. Alle kan være med og det er en dejlig måde at være sammen, som skaber en samhøringhed imellem mennesker.

Herover en video med Mantra Sang fra et Retreat I Spanien.

yoga-camp-feddet_edited_edited_edited_edited.jpg
_edited.jpg
F90DA2DE-B11B-4FA4-B9D2-2D29052FC2B9_edited_edited_edited.jpg
IMG_5384.HEIC
IMG_3545.JPG
IMG_3004.jpg
IMG_5086.HEIC
IMG_6129 2.HEIC
2E034018-1CC8-46C4-B248-A3C9EC462849.heic
B5206020-ACCA-4BA6-B7AA-56E75E9B1F1B.jpeg
IMG_5384.HEIC
yagna-kuru.jpeg
kirtan-moen.jpg

Sauna ved stranden 

Hver lørdag på weekenderne er der sauna ved havet. Varmen og kulden er god for blodcirkulation og renser både vores fysiske og mentale.

En skøn måde at lande i kroppen og mærke naturens helbredende energi.

5791D1CA-4560-4AFD-BF75-29B6F158D1A2.heic

Maden

Du kan glæde dig til vores super lækre veganske mad som inspirerer mange til at spise flere dejlige ting fra planteriget derhjemme. Der er grønne smoothies, frugt, varm grød. chia grød og superfood om morgenen. Frokost og aftensmad er fyldt med grøntsagsretter, skønne salater, dejlige dressinger, proteiner og f.eks. honning/salt hævet speltbrød eller ris. 

100% økologisk og så vidt muligt med friske lokale råvarer. Vi blander ikke gluten i maden og tager hensyn til allergier.

Vi bruger masser af urter og milde krydderier i maden.

P1288720 copy.png

Priser

Hele forløbet på 6 weekender inkl. alt koster 15.600 kr. i dobbelt eller 4 persons værelse.

Der er et tillæg på enkeltværelse på 600 kr. pr. weekend.

Vi tager 1.000 kr. som depositum ved tilmelding.

1 rate på 4.200 kr. betales inden 1  August 2024.

Herefter betales 2.600 kr. pr. mdr. frem til 1 december. 

Hvis du ikke kan deltage i hele forløbet, har du evt. mulighed for at være med alligevel. Kontakt os for mere info omkring dette.

Hvis økonomien er et problem så skriv til os, så kan vi evt. finde en løsning.

 

Prisen inkluderer alt:

Undervisning

Kost og Logi

Sauna og Detox mv. 

Transport

Du kan fra Vordingborg station tage bus 660r til Stege eller bus 664 til Damsholte.
Så afhenter vi dig gratis der.
Alternativt koordinere vi samkørsel fra hhv. København og Fyn/Jylland.

Afbestillingsregler:

Ingen tilbagebetaling af depositum og allerede betalte rater.

Bankoplysninger:

Møns Bank

Reg.nr 6140

Konto.nr 0004235220 

For tilmelding: Skriv en mail til info@camillanetterstroem.dk

Skriv lidt om dig selv og din intention med at deltage i forløbet.

Du er altid  hjertelig velkommen til at ringe eller skrive for mere info inden du tilmelder dig.

TILBAGE TIL RETREATS

vaerelse01.jpeg
IMG_8588 copy.png
YOGAskov.png
Yoga-retreat-Danmark.png
2BDB0020-BC72-4B00-99AC-E019B6EF3842_1_201_a.jpeg
Klassisk-Hatha-yoga.png
Omgivelser04.jpeg

Tilbagemeldinger fra kursiser fra vores sidste 1 års forløb

 

Jeg fandt et guddommeligt sted på Møn.
Et sted med fred, og glæde, et sted med stilhed og kærlighed.
Jeg vil gerne anbefale årsforløbet, ja alle forløb hos Camilla og Kåre.
Årsforløbet giver netop denne kontinuerlige fastholdelse, og udvikling som har øget min daglige yoga og meditations praksis, givet den en højere kvalitet.
Hos Camilla og Kåre findes en autencitet, en “walk the talk”.
Her er ingen løftede pegefingre.
Der er plads og rum til alle.
At komme igen og igen, og hver gang nænsomt få fyldt mere på, få en dyb forståelse af hvad yoga også er.
Hos dem er yoga kærlighed.
Jeg blev helt afhængig, af fællesskabet, af sjov blandet med alvor, med skøn livsboblende musik og sang, kirtan som er så glædesfyldt. Med mantra og chanting. Stilhed og fordybelse.
Jeg har fundet en stor fred i livet, med accept af alt det livet byder os.
Camilla og Kåre gav den fred endnu et dybere lag.
Tak for jeres åbenhed, de gode historier, jeres dejlige stemmer og kærlige omsorg.
Tak 🙏
I lys og kærlighed,

Anette Lynge, Galleriejer og Kunstmaler og Underviser

Jeg faldt over Anahata Yoga Center og 1-årsforløbet tilfældigt på nettet en dag sidste sommer. Jeg regnede med, at jeg skulle lave en masse yoga, som jeg kendte det, men vi har også fordybet os i meditation, mantraer, prayers, kirtan og stilhed. Camilla og Kåre har delt ud, åbent og kærligt, og det er svært at sætte ord på, hvad jeg tager med fra forløbet, men jeg har mærket det både psykisk og fysisk. Jeg er bestemt kommet dybere i min praksis, måske dybere end jeg havde håbet på. I hver af de fem weekender er jeg om lørdagen blevet ramt af en dundrende hovedpine, som om søndagen er forsvundet og har efterladt mig med en ny lethed. Som om noget tungt kommer til overfladen og endelig kan slippes.

Især tror jeg det er den måde at være sammen med andre mennesker og mig selv på, som jeg har oplevet dér, og som kan skæres ned til at handle om nærhed og ærlighed. Som jeg har savnet. Og længtes efter. 

Tusind tak begge to, jeg er så taknemmelig for det, I giver til jeres medmennesker. Det har verden brug for.

Jeg håber på at se jer næste år - enten på retreat, yogacamp eller som hjælper - måske med min familie, de skal i hvert fald også have lov til at opleve Anahata og jer på et tidspunkt.

Kh. Emma, Projektleder og Yogalærer

784A5923-7114-428C-96E7-BDDBA179E8E1.heic
bottom of page