Camilla Netterstrøm Header Logo

Meditation

Meditations og mindfullness hjælper med at skabe stilhed i sindet, så sjælens lys kan mærkes og sjælens stemme høres. En dyb oplevelse af denne kontakt med vores inderste, kan integreres med hverdagen og vi kan vælge at lade vores egen kreativitet og kærlighed være et fundament i vores liv.

Det er vigtigt at den energi og klarhed som bliver skabt under meditation, bliver "groundet" således  at indsigten og tilstanden bliver forbundet med livet. Vi værdsætter den indsigt og de teknikker fra den yogiske/taoistiske tradition som sikrer denne jordforbindelse, samtidig med at de vækker energien og bevidstheden på en blid og afbalanceret måde.

Vi er inspireret af store mester fra alle tider og dele af verden.
Jesus Kristus og den kristne tradition har meget at byde på, f.eks. hvad angår retning og hengivelse til en guddommelig form. Retning er vigtig, især når energien og bevidstheden vækkes.

Retning kommer ikke af sig selv, den er i høj grad bestemt af hvad du koncentrere om når du "mediterer". I yoga sutras anbefales det at starte din meditation med en koncentration på

- Din Mester, Guru, Spirituelt forbillede. Altså en manifesteret form/vibration af det guddommelige. Noget du kan mærke og har f.eks. har oplevet i nærværet med mesteren

eller

- Et drømmebillede fra natten og den stemning og følelse der hører til dette.

Igennem et af disse koncentrationsobjekter bliver du ført til det guddommelige inden i dig.

På kursene praktisere vi forskellige meditationer.

  • "Simply Meditation" er et sæt lette teknikker, der hjælper med at berolige sindet, opbygge indre balance og gøre os i stand til at opleve mere kærlighed i vores liv og forhold til andre. De enkle øvelser kan skabe en fredelig sindstilstand på så lidt som 5-15 minutter om dagen og støtter vores fysiske, mentale og følelsesmæssige velvære. De er perfekte for dem, hvor meditation er nyt eller for dem, der er stressede af det daglige liv.
  • "Indre stilhed" En meditation, som begynder i den helhed hvor du befinder dig, i den verden som du oplever gennem dine sanser, på det sted og i de omgivelser hvor du i øjeblikket mediterer. Langsomt vendes opmærksomheden indad, vi observere de tanker som dukker på og vender tilbage til  det spontane åndedræt bliver som ankeret for din opmærksom....

  • "Japa" Gentagelse af et mantra, i forbindelse med åndedrættet. Kan bruges hvor som helst og når som helst. Mange oplever at en retning på sindet i form af  "bøn" eller "japa" hvor man f.eks. beder til at få åbnet hjertet skaber en stærkere og mere holdbar tilstand. Denne form kan især være hjælpsom ”ude i verden”, således at vi kan forblive i en tilstand af kreativ og kærlig energi i vores daglige liv.

  • "Mindfullness" Når vi sidder stille med lukkede øjne oplever vi en ramme hvor vores rastløse sind bliver frataget muligheden til at få os til handle. Sindet giver op, bliver stille og sjælens lys får en mulighed for at træde frem. I den forstand kan meditationstilstanden også komme midt i en opvask. Mindfullness teknikker og øvelser kan bruges midt i livet puls og gøremål og bringer tilstanden af opmærksom ud i livet. Meget essentielt når dybere tilstanden skal integreres.

På kurserne arbejder vi også med at finde en retning for vores energi som bliver vækket. En fysisk retning, en mental retning og en spirituel retning. Når energien bliver vækket er det vigtigt at vide hvor den skal kanaliseres hen....Vi finder selv stor glæde i at tænke i idealer/ kvaliteter som en hjælp til at have en retning og en hjælp til at gennemgå vanskeligheder og udfordringer.